รู้จักอาจารย์ผู้สอน

รู้จักกับอาจารย์ผู้สอน

ในการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพนั้นจำเป็นต้องมีผู้ชี้แนะ หรือโค้ช (Coach) ที่ดีและเก่งสามารถแนะนำและแก้ปัญหาให้กับผู้เรียนได้ ทางเราจึงเลือกอาจารย์ผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถสูงและประสบการณ์สอนไม่น้อยกว่า 3 ปี ผู้เรียนสามารถมั่นใจว่าจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหา จากการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ทุกท่านอย่างเต็มความสามารถ

จิรัต ทิพย์ประเสริฐ (อ.อ๋อง)

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) ประสบการณ์สอนมากกว่า 6 ปี

มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

เรียนอย่างสนุก เนื้อหาเข้าใจ ฝึกฝนด้วยโจทย์ง่ายไปยาก

พีรภัทร เมืองกลั่น (อ.จ๊อบ)

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) ประสบการณ์สอนมากกว่า 5 ปี

มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ทำภาษาอังกฤษให้เป็นเรื่องง่าย สไตล์ครูจ๊อบ

พิชชาพร บุญยืน (อ.ปุ้ม)

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) ประสบการณ์สอนมากกว่า 10 ปี

มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

สอนสนุก เข้าใจง่าย มีเทคนิคการจำ นำไปใช้ได้ทุกโจทย์

อธิวัฒน์ เพ็งมาก (อ.เกมส์)

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) ประสบการณ์สอนมากกว่า 5 ปี

มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

Grammar Conversation Vocabulary พร้อมตะลุย และเทคนิคอีกเพียบ

เยาวเรศว์ อุปนันท์ (อ.วัน)

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา (ม.1-ม.3)

สอนวิชาเคมี ม.4-ม.6 ประสบการณ์สอนมากกว่า 5 ปี

มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

เรียนวิทย์สนุก วิทยาศาสตร์ไม่ยาก ถ้าอยากเข้าใจ

นอกจากนี้ยังมีอาจารย์ผู้สอนอีกหลาย ๆ ท่านที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์สอน ผู้เรียนสามารถมั่นใจได้ว่าเรียนกับเราไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน หากท่านต้องการเป็นอาจารย์ผู้สอนกับสถาบันของเราสามารถกรอกข้อมูลได้ที่หน้าติดต่อเราหรือติดต่อสอบถามผ่านทางช่องทางต่าง ๆ